Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
 •  świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
 •   zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
 •   podpisanie umowy,
 •   1 zdjęcie (35 x 45 mm).

Czas trwania: 3 semestry (350 godzin + 150 godzin ptaktyk)

Program studiów

 • bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo,
 • historia książki i bibliotek
 • żródła informacji
 • współczesna literatura dla dzieci i młodzieży,
 • współczesna literatura popularna
 • informacja naukowa,
 • metodyka pracy bibliotecznej - katalogowanie
 • współczesny rynek mediów
 • marketing biblioteczny
 • technika pracy umysłowej,
 • komputeryzacja bibliotek.
 • biblioterapia
 • metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym
 • komunikacja społeczna
 • praktyka

Opłaty:

 • Wpisowe: 250 zł
 • Czesne za jeden semestr: 1150 zł / przy wpłacie jednorazowej za trzy semestry 3250 zł / Opłata ratalna - 10 rat  350 zł.

Adresaci: studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne i  wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych /licencjat/.