KURSY

Centrum Szkolenia Zawodowego jest placówką oświatową niepubliczną, która działa na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996r. z późn. zm.) i wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Powiatu Warszawskiego - zaświadczenie nr 22/K/1998.

Istniejemy na rynku edukacyjnym  od 1998 roku.

Opłaty za  kursy  należy dokanać  na rachunek bankowy:

Centrum Szkolenia Zawodowego
02-495 Warszawa
ul. Dzieci Warszawy 42
Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
39 8931 0003 0733 5281 2000 0001