O Nas

Centrum Szkolenia Zawodowego jest placówką oświatową niepubliczną, która działa na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996r. z późn. zm.) i wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Powiatu Warszawskiego - zaświadczenie nr 22/K/1998.

Centrum Szkolenia Zawodowego i NODN "Cogito" nawiązało współpracę z : Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

w Warszawie (  poprzednia nazwa uczelni Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ), ul. Kawęczyńska 36, strona :  www.mans.org.pl

w dziedzinie organizacji i prowadzenia Studiów Podyplomowych.

Studia organizowane będą w oparciu o obowiązujące przepisy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Słuchacze po pomyślnym ukończeniu studiów podyplomowych otrzymują świadectwa ukończenia studiów

zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Istniejemy na rynku edukacyjnym od 1998 roku.

Opłaty za kursy i studia należy dokanać na rachunek bankowy:

Centrum Szkolenia Zawodowego
02-495 Warszawa
ul. Dzieci Warszawy 42
Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
39 8931 0003 0733 5281 2000 0001