Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Cogito"

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Cogito" w Warszawie jest niepubliczną placówką oświatową, która działa na podstawie art. 77a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) i wpisu do rejestru Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 33/ NPDN/2010.

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową, dzięki której każdy zainteresowany dyrektor, nauczyciel, pracownik oświaty wzbogaci swój warsztat pracy.

Oferujemy Państwu możliwość rozwoju zawodowego, podwyższenia kwalifikacji, uzyskania nowych uprawnień, uzupełnienia posiadanej wiedzy merytorycznej oraz zdobycie umiejętności niezbędnych w realizacji zadań wychowawczych.

NODN "Cogito" nawiązał współpracę z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36, www.wsm.warszawa.pl w dziedzinie organizacji i prowadzenia Studiów Podyplomowych. Studia organizowane będą w oparciu o obowiązujące przepisy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prowadzimy następujące formy doskonalenia nauczycieli:

  • studia podyplomowe
  • kursy doskonalące

Słuchacze po pomyślnym ukończeniu studiów podyplomowych otrzymują świadectwa ukończenia studiów zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego .

Słuchacze innych form doskonalenia  nauczycieli otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu, zgodnie z wymogami MEN.

 

REKRUTACJA TRWA 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy lub zakładkę zapisy on-line. 

 Absolwenci NODNCOGITOnie opłacają wpisowego.

Super oferta dla absolwentów Wyższej Szkoły Menedżerskiejw Warszawie -

rabat 20 % na całą ofertę studiów podyplomowych.

Wybierając u nas drugi kierunek studiów otrzymujesz 20 %  rabatu.

Rabat nie dotyczy opłaty ratalnej.

 

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

  •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
  •  świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
  •   zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
  •   podpisanie umowy,
  •   1 zdjęcie (35 x 45 mm)

 Zakwalifikowanie nauczyciela do udziału w wybranej formie doskonalenia następuje po dostarczeniu karty zgłoszenia, którą można przesłać drogą elektroniczną na adres: osrodek@csz.waw.pl lub po wypełnieniu formularza zgłoszenia oraz dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy:

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "COGITO"
02-495 Warszawa
ul. Dzieci Warszawy 42
Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
86 8931 0003 0739 6165 2000 0001

Formularz zgłoszenia