Studia

 

Zawiadomienie

Na podstawie wytycznych z dnia 2 marca 2020r  nt szczegółowych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVIT-19  ( Dz. U. poz. 374 z 2020r)  oraz stanowiskiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020r 

 – odwołane są wszystkie wykłady i zajęcia od dnia 12 marca 2020r  do końca semestru letniego 2019/2020r.

 Promocja- wpisowe 0 zł do 15 sierpnia 2020r

Centrum Szkolenia Zawodowego i NODN "Cogito" nawiązał współpracę z Wyższą Szkołą Menedżerską

w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36,  www.wsm.warszawa.pl  w dziedzinie organizacji i prowadzenia Studiów Podyplomowych.

Studia organizowane będą w oparciu o obowiązujące przepisy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Słuchacze po pomyślnym ukończeniu studiów podyplomowych otrzymują świadectwa ukończenia studiów

zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

REKRUTACJA TRWA 

Wypełnij zakładkę   ZAPISY  ON-LINE lub formularz zgłoszenia

 Absolwenci NODN „ COGITO ” nie opłacają wpisowego.

Super oferta dla absolwentów Wyższej Szkoły Menedżerskiejw Warszawie -

rabat 20 % na całą ofertę studiów podyplomowych.

Wybierając u nas drugi kierunek studiów otrzymujesz 20 %  rabatu.

Rabat nie dotyczy opłaty ratalnej.

 Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

  •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
  •  świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
  •   zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
  •   podpisanie umowy,
  •   1 zdjęcie (35 x 45 mm)

 Zakwalifikowanie słuchacza do udziału w wybranej formie doskonalenia następuje po dostarczeniu wymieninych dokumentów, którą można przesłać drogą elektroniczną na adres: osrodek@csz.waw.pl lub po wypełnieniu zakładki formularz zgłoszenia  oraz dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy:

Centrum Szkolenia Zawodowego
02-495 Warszawa
ul. Dzieci Warszawy 42
Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
39 8931 0003 0733 5281 2000 0001

Formularz zgłoszenia