Podstawy przedsiębiorczości

Czas trwania: 1 miesiąc (70 godzin)
Koszt: 700 zł od osoby  ( Opłata ratalna za kurs 380 zł - 2 raty ).

 Program kursu:

Cel kursu: Przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, lub pracy u pracodawcy.

I. Przedsiębiorstwa i ich klasyfikacja

 1. Wiadomości wstępne.
 2. Zakładanie działalności gospodarczej.
 3. Zakładanie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością.

II. Obszary działalności przedsiębiorstw

 1. Działalność produkcyjna, handlowa, usługowa, budowlano-montażowa, inwestycje i remonty.
 2. czynniki wytwórcze:
  1. dobór pracowników
  2. przyjmowanie pracowników - nawiązanie stosunku pracy
  3. płace, ubezpieczenia społeczne - ZUS
  4. bezpieczeństwo i higiena pracy
  5. prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników
  6. czas pracy , urlopy, akta osobowe
  7. roszczenia i rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy
  8. ustalanie struktury towarów i planowanie oferty handlowej
  9. dobieranie pracowników w jednostkach handlowych
  10. prowadzenie asortymentacjii różnicowanie asortymentu

III. Otoczenie przedsiębiorstwa

 1. Identyfikowanie otoczenia zewnętrznego handlowego.
 2. Prowadzenie analizy SWOT.
 3. Wybieranie docelowych segmentów rynku.
 4. Identyfikowanie form organizacyjnych jednostek handlowych.
 5. Wybieranie lokalizacji jednostki handlowej.
 6. Sporządzanie harmonogramu pracy jednostki.
 7. Współpraca przedsiębiorstwa z: bankiem, ubezpieczycielami.
 8. Działy administracji rządowej, samorząd terytorialny.
 9. Instytucje finansowe.

IV. Planowanie i analiza

 1. Istota i zasady planowania.
 2. Metody planowania.
 3. Biznes plan.
 4. Rodzaje analizy.
 5. Metody analizy ekonomicznej.

V. Organizacja i zarządzanie

 1. Istota organizacji, cykl organizacyjny.
 2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa.
 3. Charakterystyka najważniejszych komórek przedsiębiorstwa.
 4. Organizacja pracy własnej.
 5. Zarządzanie i kierowanie, style kierowania.
 6. Negocjacje.
 7. Rozwiązywanie konfliktów.

VI. Podejmowanie działalności gospodarczej na własny rachunek

 1. Pomysł na przedsiębiorstwo.
 2. Pozyskanie kapitału.
 3. Wybór formy prawnej przedsiębiorstwa.
 4. Wypełnienie obowiązków związanych z podjęciem działalności gospodarczej dotyczących:
  1. wypełnienie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  2. sporządzenie umowy spółki cywilnej
  3. wypełnianie formularzy poprzedzających uzyskanie numerów REGON, NIP
  4. wypełnianie wniosków zgłoszeniowych do ZUS
 5. Analiza ofert bankowych oraz formalności związane z założeniem konta. Zatrudnienie pracowników.
 6. Warunki prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów:
  1. interpretacja przepisów dotyczących prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
  2. ewidencja przychodów
  3. ewidencja ponoszonych kosztów i wydatków
  4. naliczanie i odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego
  5. naliczanie miesięcznych zaliczek podatku zryczałtowanego
  6. sporządzanie deklaracji rozliczeniowych PIT-27, PIT-28
  7. ewidencja VAT i naliczanie podatków