Kadry-płace

Czas trwania: 40 godzin
Koszt: 700 zł od osoby

 Program kursu:

Cel kursu: Przygotowanie uczestników do  pracy kadrowo-płacowej.

Wymagania: uczestnik kursu powinien znać dobrze obsługę komputera.

I. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  1. Wprowadzenie do prawa pracy.
  2. Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy.

II. Kadry płace

  1. Przygotowanie programu do pracy.
  2. Dane właściciela, firmy.
  3. Dane pracowników.
  4. Lista płac, naliczanie zasiłków.
  5. Naliczanie wynagrodzenia za czas urlopu i choroby.