Kursy doskonalące

 

Ratownictwa i pierwszej pomocy

Czas trwania: 16 godzin
Koszt uczestnictwa: 400 zł od osoby

Szkolenie jest  dla wszystkich osób chętnych chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.

Problemy w nauce i sposoby motywowania uczniów i słuchaczy do pracy

Czas trwania: 20 godzin
Koszt: 500 zł od osoby
Adresaci:

Szkolenie jest  dla wszystkich osób chętnych chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.

W programie:

  • przybliżenie zagadnień związanych z motywacją,
  • diagnozowanie i analiza przyczyn braku motywacji,
  • motywowanie.

Metody aktywizujące w procesie nauczania

Czas trwania: 16 godzin
Koszt: 400 zł od osoby
Adresaci: rodzice  i inne osoby zainteresowane tą problematyką.

Emisja głosu

Czas trwania: 16 godzin
Koszt: 400 zł od osoby
Adresaci:

Szkolenie jest  dla wszystkich osób chętnych chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.