Przygotowanie do pracy zdalnej

Czas trwania: 16 godzin

Koszt: 400 zł od osoby

Program kursu obejmuje zagadnienia związane z obsługą programów komputerpwych

dostosowanych do prowadzenia zajęć w formie ON-LINE