Pracownik archiwum


Czas trwania: 24 godzin
Koszt: 500 zł od osoby

Cel kursu: przygotowanie słuchaczy na poziomie podstawowym do wykonywania prac w archiwum

w różnych zakładach pracy a w szczególności: przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych, gromadzenie, ewidencjonowanie, brakowanie, udostępnianie, zabezpieczenie.