Podstawy przedsiębiorczości

Czas trwania: 24 godziny
Koszt: 500 zł od osoby 

 Program kursu:

Cel kursu: Przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

  1. Wiadomości wstępne.
  2. Zakładanie działalności gospodarczej
  3. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników

II Planowanie i analiza

  1. Biznes plan.

III. Organizacja i zarządzanie

  1. Istota organizacji, cykl organizacyjny
  2. Organizacja pracy własnej.