Sekretarka-pracownik biurowy

Czas trwania: 40 godzin
Koszt kursu: 700 zł od osoby.

 Program kursu:

Cel kursu : obsługa  urządzeń  oraz prowadzenie dokumentacji biurowej . Wymagana znajomość obsługi komputera.

I. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  1. Wprowadzenie do prawa pracy.
  2. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.
  3. Obowiązki i odpowiedzialność pracownika.
  4. Ubezpieczenia społeczne.

II. Technika biurowa

  1. Organizacji pracy biurowej.
  2. Korespondencja biurowa.
  3. Urządzenia i sprzęt biurowy.
  4. Kultura zawodu.