Wychowanie do życia w rodzinie

Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
 •  świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
 •  zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
 •  podpisanie umowy,
 •  1 zdjęcie (35 x 45 mm).

 Słuchaczami studiów mogą być osoby z wykształcenie wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

 Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w  szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast absolwenci studiów  magisterskich uzyskują uprawnienia do  prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół.

 Czas trwania: 3 semestry (352 godzin+ 150 godzin praktyk)

Zakres tematyczny studiów:

 • Podstawy prawne życia rodzinnego
 • Zagadnienia etyczne
 • Socjologia małżeństwa i rodziny
 • Zagadnienia biomedyczne
 • Biologia prokreacji
 • Planowanie rodziny
 • Zagadnienia seksuologiczne
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Psychologia małżeństwa
 • Psychologia i pedagogika rodziny
 • Metodyka i dydaktyka przedmiotu
 • Emisja głosu
 • Praktyka

Opłaty:

 • Wpisowe: 250 zł
 • Czesne za jeden semestr: 1150 zł / przy wpłacie jednorazowej za trzy semestry 3250 zł /Opłata ratalna za studia 350 zł ( 10 rat )

Studia  uruchamiamy w marcu i październiku.