Wychowanie do życia w rodzinie

Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

Studia są przeznaczone  dla absolwentów szkół wyższych, z  uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „ Wychowanie do życia w rodzinie”.

 Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w  szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast absolwenci studiów  magisterskich uzyskują uprawnienia do  prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół.

 Czas trwania: 3 semestry (352 godzin+ 60 godzin praktyk)

Zakres tematyczny studiów:

 • Podstawy prawne życia rodzinnego
 • Zagadnienia etyczne
 • Socjologia małżeństwa i rodziny
 • Zagadnienia biomedyczne
 • Biologia prokreacji
 • Planowanie rodziny
 • Zagadnienia seksuologiczne
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Psychologia małżeństwa
 • Psychologia i pedagogika rodziny
 • Metodyka i dydaktyka przedmiotu
 • Emisja głosu

Opłaty:

 • Wpisowe: 250 zł
 • Czesne za jeden semestr: 1400 zł / przy wpłacie jednorazowej za trzy semestry 3800 zł /Opłata ratalna za studia 425 zł ( 12 rat )

Studia  uruchamiamy dwa razy w roku akademickim ( październik , marzec)