Wychowanie do życia w rodzinie

Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
 •  świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
 •  zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
 •  podpisanie umowy,
 •  1 zdjęcie (35 x 45 mm).

Opłaty za studia prosimy wpłać na konto  : 

 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ Cogito "

 02-495 Warszawa ul  Dzieci Warszawy 42

 Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

 86 8931 0003 0739 6165 2000 0001  

 ( na przelewie należy podać  kierunek i semestr studiów )

 

Słuchaczami studiów mogą być osoby z wykształcenie wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

 Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w  szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast absolwenci studiów  magisterskich uzyskują uprawnienia do  prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół.

 Czas trwania: 3 semestry (352 godzin+ 60 godzin praktyk)

Zakres tematyczny studiów:

 • Podstawy prawne życia rodzinnego
 • Zagadnienia etyczne
 • Socjologia małżeństwa i rodziny
 • Zagadnienia biomedyczne
 • Biologia prokreacji
 • Planowanie rodziny
 • Zagadnienia seksuologiczne
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Psychologia małżeństwa
 • Psychologia i pedagogika rodziny
 • Metodyka i dydaktyka przedmiotu
 • Emisja głosu

Opłaty:

 • Wpisowe: 250 zł
 • Czesne za jeden semestr: 1150 zł / przy wpłacie jednorazowej za trzy semestry 3150 zł /Opłata ratalna za studia 400 zł ( 10 rat )

Studia  uruchamiamy dwa razy w roku akademickim ( październik , marzec)