Doradztwo zawodowe i edukacyjne

                                            

 Adresaci studiów

Studia podyplomowe w zakresie Doradztwa zawodowego  i edukacyjnego powstały jako odpowiedź na dynamiczne zmiany na rynku pracy, rozwój firmy oraz nowych stanowisk pracy.. Słuchacze studiów podyplomowych  pomogą określić potencjał zawodowy innych ,nauczą się efektywnie planować i doradzać w zakresie kariery zawodowej zarówno uczniom czy studentom, na początku drogi zawodowej, jak i osobom starszym, udzielając wsparcia m.in. przy wyborze pracy, kursów, studiów.

Studia podyplomowe na kierunku Doradztwo zawodowe i edukacyjne można realizować w dwóch wariantach: 2-semestralne i 3-semestralne.

 2-semetrane studia podyplomowe, które pozwalają uzyskać odpowiednie kwalifikacje do pracy w charakterze doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy.

 3-semetralne studia podyplomowe pozwalają uzyskać kwalifikacje do pracy w charakterze szkolnego doradcy zawodowego. Studia 3-semestralne skierowane są do osób pracujących w szkołach, placówkach oświatowych, także dla absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, którzy ukończyli kierunku takie jak psychologia, politologia, pedagogika, socjologia, lub inny kierunek społeczny. Ukończenie studiów trwających 3 semestry równoznaczne jest ze zdobyciem uprawnień do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Cele studiów

Umożliwienie uzyskania kwalifikacji w zakresie pracy w charakterze doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy oraz do pracy w charakterze szkolnego doradcy zawodowego.

 Program studiów

Program studiów został podzielony na 7 modułów w każdym z nich znajdują się poszczególne bloki odpowiadające standardom kształcenia na tym kierunku.

Moduł 1. Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej.

Moduł 2. Zawodoznawstwo w planowaniu kariery zawodowej.

Moduł 3. Psychologia w doradztwie zawodowym i edukacyjnym.

Moduł 4. Diagnoza predyspozycji zawodowych – metody i narzędzia.

Moduł 5. Poradnictwo zawodowe i doradztwo kariery.

Moduł 6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w systemie oświaty.

Muduł 7. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

 edukacyjnymi oraz niepełnosprawnością.

  Czas trwania:

2 semestry (230 godzin + 60 godzin praktyk)

OPŁATY ZA STUDIA DWU SEMESTRALNE

  • Wpisowe: 250 zł.
  •  Czesne za jeden semestr: 1400 zł  ( przy wpłacie jednorazowej 2600 zł.)
  • Opłata ratalna za studia 425 zł ( 8rat ).

OPŁATY ZA STUDIA TRZY SEMESTRALNE

  • Wpisowe: 250 zł.
  • Czesne za jeden semestr: 1400 zł  ( przy wpłacie jednorazowej 3800 zł ).
  • Opłata ratalna za studia 425 zł ( 12rat ).

Dokumenty : odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia , świadectwo potwierdzające nabycie uprawnień pedagogicznych( nie dotyczy studiów dwu semestralnych ), xero dowodu osobistego ,  podpisanie umowy o studiowaniu na studiach podyplomowych , 2 zdjęcia 35 x 45.

 Studia uruchamiamy dwa razy w roku akademickim : październik i marzec.