Socjoterapia i Coaching w Edukacji

Socjoterapia i Coaching w Edukacji

Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...).

Czas trwania: 4 semestry (500 godzin + 150 godzin praktyk)

Cel studiów

Celem studiów „Socjoterapia i Coaching w Edukacji” jest nabycie umiejętności, kompetencji i uprawnień do pracy na stanowisku socjoterapeuty/coachaedukcyjnego.

Zakres tematyczny studiów

Moduł I

  • Przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne specjalne.

Moduł II

  • Dydaktyka specjaln

Moduł III specjalistyczny- socjoterapeuta.

Moduł IV specjalistyczny- coach.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci studiów podyplomowych Socjoterapia i Coaching w Edukacji będą przygotowani m.in. do:

  • pracy jako nauczyciel socjoterapeuta-coach (szkoły, internaty, ośrodki wychowawcze, świetlice, ośrodki psychoedukacyjne)
  • pracy w MOS/MOW
  • uzyskają dodatkowe kwalifikacje zawodowe w pracy z rodzinami

Kwalifikacje
Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 zgodnie z wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 Wymagane dokumenty :

Dyplom ukończenie studiów wyższych ( pierwszego lub drugiego stopnia), świadectwo ukończenie kursu kwalifikacyjnego pedagogicznego lub studiów podyplomowych pedagogicznych ,  2 zdjęcia, ksero dowodu osobistego, umowa o studiowaniu na studiach podyplomowych.

Opłaty za studia : Wpisowe  250 zł  + 1400 zł czesne za jeden semestr ( studia trwają cztery semestry ) , lub

czesne – 5200 zł , / opłatę jednorazową za cztery semestry /.

 Opłata ratalna za studia wynosi 425 zł ( 16 rat – 4 raty w semestrze )

Studia  uruchamiamy po zebraniu się grupy minimum 20 osobowej.