Wychowanie do życia w rodzinie

Uprzejmie zawiadamiamy , że zgodnie z Rozprządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2014r

( Dz. U z 2014r. poz. 1142 )  dotychczas realizowane  kursy kwalifikacyjne zostały zlikwidowane

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE "  WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE "