Rekrutacja

Uprzejmie zawiadamiamy , że zgodnie z Rozprządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2014r

( Dz. U z 2014r. poz. 1142 ) w  2015 roku  dotychczas realizowane  kursy kwalifikacyjne nie będą mogły być prowadzone.

Zapraszamy na studia podyplomowe

 Zapisy  przyjmujemy on-line i osobiście w Dziale Rekrutacji:

02-495 Warszawa-Ursus, ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 7 pokój 51

czynny : wtorek ,środa, czwartek 11.00 - 15.00

  Tel./fax. 22 478 35 02, tel. 22 478 28 74, kom. 0 607 290 657

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie następujących dokumentów:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • zgłoszenia dostępnego na naszej stronie, 
  • świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
  • xero dowodu osobistego
  • 2 zdięcia

Wpisowe i czesne należy wpłacać na rachunek bankowy:

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Cogito"
02-495 Warszawa
ul. Dzieci Warszawy 42
Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
86 8931 0003 0739 6165 2000 0001