Praktycznej nauki zawodu

Uprzejmie zawiadamiamy , że zgodnie z Rozprządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2014r

( Dz. U z 2014r. poz. 1142 ) dotychczas realizowane  kursy kwalifikacyjne nie będą mogły być prowadzone.

 

Zapraszamy na studia podyplomowe  " Nauczyciel teoretycznej i praktycznej nauki zawodu "