Nadzór i doradztwo BHP

  1. Szkolenia wstępne i okresowe
  2. Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad w odniesieniu do BHP
  3. Reprezentowanie klienta w przypadku kontroli
  4. Opracowywanie instrukcji bhp ogólnych i stanowiskowych
  5. Udział w ocenie ryzyka zawodowego
  6. Udział w dochodzeniach powypadkowych
  7. Inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służb BHP

Ceny ustalamy indywidualnie w zależności od potrzeb naszych klientów, przykładowe stawki poniżej:

  • Ocena ryzyka zawodowego: od 200 zł (netto) za stanowisko
  • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej: od 300 zł (netto)
  • Nadzór uzależniony jest od ilości osób (średnio 10 zł netto miesięczne od osoby)