Kierowca wózków widłowych

Program szkolenia objmuje zagadnienia zwiazane ze szkoleniem " Obsługi wózków jezdniowych "

i został opracowany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Numer rejestru Akademii UDT : 25/05/2017/W-J

Czas trwania: W zaleznpości od kategorii wydawanego zaświadczenia :

> 26 godzin dla szkolenia z zakresu obsługi wózków nakładowych ciagnikowych, unoszących ;  w tym 5 godzin zajęć praktycznych.

> 42 godziny dla szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnosnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych ;

       w tym 10 godzin zajęć praktycznych.

> 59 godzin dla szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnosnikowych z wyłaczeniem specjalizowanych ; w tym 15 godzin

   zajęć praktycznych.

> 81 godzin dla szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnosnikowych specjalizowanych ; w tym 25 godzin zajęć praktycznych.

Koszt: uzalezniony jest od rodzaju szkolenia i ilości osób w grupie

    Miejsce szkolenia: siedziba firmy lub u pracodawcy.