Kursy doskonalące

 

Ratownictwa i pierwszej pomocy

Kurs skierowany jest do kadry pedagogicznej pracowników placówek oświatowych i innych instytucji zajmujących się opieką i organizacją imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży.

Czas trwania: 24 godziny
Koszt uczestnictwa: 350 zł od osoby

Psychorysunek i bajka w terapii dzieci

Czas trwania: 8 godzin
Koszt: 150 zł od osoby

Kurs skierowany do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.

Problemy w nauce i sposoby motywowania uczniów do pracy

Czas trwania: 8 godzin
Koszt: 150 zł od osoby
Adresaci: rady pedagogiczne wszystkich typów szkół i placówek

W programie:

 • przybliżenie zagadnień związanych z motywacją,
 • diagnozowanie i analiza przyczyn braku motywacji,
 • motywowanie,
 • opracowanie strategii wewnątrzszkolnej, czyli jak pracować z dzieckiem aby chętnie uczyło się i przychodziło do szkoły.

Metody aktywizujące w procesie nauczania

Czas trwania: 8 godzin
Koszt: 150 zł od osoby
Adresaci: rady pedagogiczne wszystkich typów szkół i placówek

W programie:

 • klasyfikacja metod aktywizujących,
 • sprawne mówienie, myślenie i czytanie,
 • analiza przypadków,
 • gry, metody kreatywne.

Praca z dzieckiem napotykającym na trudności w nauce

Czas trwania: 8 godzin
Koszt: 150 zł od osoby
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

W programie:

 • terapia indywidualna,
 • zespoły korekcyjno-kompensacyjne,
 • zespoły wyrównawcze,
 • rganizacja pomocy.

Wybrane metody pracy z dziećmi

Czas trwania: 8 godzin
Koszt: 150 zł od osoby
Adresaci: nauczyciele, wychowawcy

W programie:

 • gry i zabawy relaksacyjne,
 • metody inscenizacji - drama,
 • zajęcia plastyczne.

Emisja głosu

Czas trwania: 8 godzin
Koszt: 150 zł od osoby
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.