Sekretarka-pracownik biurowy

Czas trwania: 60 godzin
Koszt kursu: 600 zł od osoby  ( Opłata ratalna za kurs 330 zł  - 2 raty ).

 Program kursu:

Szczegółowe cele kształcenia: w wyniku procesu kształcenia słuchacz powinien umieć obsłużyć różne urządzenia biurowe, prowadzić sprawnie dokumentację biurową.

I. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 1. Wprowadzenie do prawa pracy.
 2. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.
 3. Obowiązki i odpowiedzialność pracownika.
 4. Ubezpieczenia społeczne.

II. Technika biurowa

 1. Organizacji pracy biurowej.
 2. Korespondencja biurowa.
 3. Urządzenia i sprzęt biurowy.
 4. Kultura zawodu.

III. Podstawy obsługi komputera

 1. Redagowanie pism.
 2. Bazy danych.
 3. Internet.