Archiwista

Wymagania: wykształcenie średnie
Czas trwania: 40 godzin (1 miesiąc)
Koszt: 500 zł od osoby ( Opłata ratalna za kurs 280 zł - 2 raty ).

 

Program kursu:

Nazwa bloku Liczba godzin
I. Zdefiniowanie podstawowych pojęć z zakresu archiwistyki 10
II. Podstawowe zadania archiwisty 12
III. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją 8
IV. Organizacja i zadania archiwisty zakładowego 10
Razem 40

Cel kursu: przygotowanie słuchaczy na poziomie podstawowym do wykonywania zawodu Archiwisty Zakładowego w różnych zakładach pracy a w szczególności: przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych, gromadzenie, ewidencjonowanie, brakowanie, udostępnianie, zabezpieczenie.

Na zakończenie kursu przeprowadzamy egzamin wewnętrzny. Po pomyślnym zdaniu egzaminu wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu.