Archiwista

Wymagania: wykształcenie średnie
Czas trwania: 40 godzin (1 miesiąc)
Koszt: 500 zł od osoby ( Opłata ratalna za kurs 280 zł - 2 raty )

Cel kursu: przygotowanie słuchaczy na poziomie podstawowym do wykonywania zawodu Archiwisty Zakładowego w różnych zakładach pracy a w szczególności: przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych, gromadzenie, ewidencjonowanie, brakowanie, udostępnianie, zabezpieczenie.

Na zakończenie kursu przeprowadzamy egzamin wewnętrzny. Po pomyślnym zdaniu egzaminu wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu.