Kursy BHP

 

      Szkolenie wstępne powinni odbyć się przed dopuszczeniem do pracy nowo zatrudnieniowych  pracowników, uczniów i  studentów odbywający u pracodawcy praktykę  oraz przy zmianie stanowiska pracy.

Szkolenia okresowe są przeprowadzane w celu  aktualizacji nabytej wiedzy i  zapoznaniu z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi.

Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie pierwszych 12 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. Natomiast  osoby kierujące pracownikami, pierwsze szkolenie  powinny odbyć  w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

Kolejne szkolenie okresowe przeprowadza się:

-  raz na trzy lata dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

- raz na rok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ( przy pracach szczególnie

   niebezpiecznych ), 

- raz na 5 lat dla stanowisk kierowniczych,

- raz na 6 lat dla pracowników administracyjno-biurowych.

Prosimy o kontakt, w celu ustalenia wyceny szkoleń  oraz omówienia  szczegółów współpracy.
22 391 57 21 , 607 290 657.

 

BHP - szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Czas trwania: 1-2 dni (8 godzin)
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia

 

BHP - szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Czas trwania: 3 dni (16 godzin)
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia

 

BHP - szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

Czas trwania: 1-2 dni (8 godzin)
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia

 

BHP - szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Czas trwania: 2-3 dni (16 godziny)
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia

 

BHP - szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

i osób wykonujących zadania tej służby

Czas trwania: 4 dni (32 godziny)
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia

 

BHP - SZKOLENIE PRACODAWCÓW dla wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Czas trwania: 1-2 miesiący (64 godziny)
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia

 

Szkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Czas trwania: 1-2 dni (8 godzin)
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia

 

Kurs  pedagogiczny  - 24 godziny

Celem kursu jest uzyskanie przez słuchaczy wymaganych kwalifikacji

pedagogicznych do wykonywania pracy wykładowców i instruktorów na kursach w

 dziedzinie bhp .