Kursy BHP

BHP - szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Czas trwania: 1-2 dni (8 godzin)
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia
Koszt: 80 zł od osoby

BHP - szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Czas trwania: 3 dni (16 godzin)
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia
Koszt: 160 zł od osoby

BHP - szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

Czas trwania: 1-2 dni (8 godzin)
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia
Koszt: 80 zł od osoby

BHP - szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Czas trwania: 2-3 dni (16 godziny)
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia
Koszt: 160 zł od osoby

BHP - szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Czas trwania: 4 dni (32 godziny)
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia
Koszt: 400 zł od osoby przy grupie od 8 do 10 osób

BHP - SZKOLENIE PRACODAWCÓW dla wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Czas trwania: 1-2 miesiący (64 godziny)
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia
Koszt: 640 zł od osoby

Szkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Czas trwania: 1-2 dni (8 godzin)
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia
Koszt: 160 zł od osoby

Kurs pedagogiczny

 Kurs pedagogiczny nadaje kwalifikacje pedagogiczne do wykonywania pracy  wykładowców i instruktorów 

 na kursach w dziedzinie BHP i PPOŻ.

Czas trwania: - 80 godzin

Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia
Koszt:  800 zł