Studia 2021/2022

 

REKRUTACJA TRWA
 

 Centrum Szkolenia Zawodowego  nawiązało współpracę z Wyższą Szkołą Menedżerską

w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36,  www.wsm.warszawa.pl  w dziedzinie organizacji i prowadzenia Studiów Podyplomowych.

Studia organizowane będą w oparciu o obowiązujące przepisy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Słuchacze po pomyślnym ukończeniu studiów podyplomowych otrzymują świadectwa ukończenia studiów

zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wypełnij zakładkę   ZAPISY  ON-LINE lub formularz zgłoszenia

Super oferta dla absolwentów Wyższej Szkoły Menedżerskiejw Warszawie -

rabat 20 % na całą ofertę studiów podyplomowych.

Wybierając u nas drugi kierunek studiów otrzymujesz 20 %  rabatu.

Rabat nie dotyczy opłaty ratalnej.

 Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

  •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
  •  świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
  •   zgłoszenia dostępnego na naszej stronie,
  •   podpisanie umowy,
  •   1 zdjęcie (35 x 45 mm)

 Zakwalifikowanie słuchacza do udziału w wybranej formie doskonalenia następuje po dostarczeniu wymieninych dokumentów, którą można przesłać drogą elektroniczną na adres: osrodek@csz.waw.pl lub po wypełnieniu zakładki formularz zgłoszenia  oraz dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy:

Centrum Szkolenia Zawodowego
02-495 Warszawa
ul. Dzieci Warszawy 42
Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
39 8931 0003 0733 5281 2000 0001

Formularz zgłoszenia